Cep telefonu bandrol oranları yükseltildi.
Bakanlar Kurulunun '3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını
Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı' Resmi Gazete'de  yayımlandı.
Buna göre cep telefonunda bandrol oranı yüzde 7'den yüzde 10'a  çıkarıldı.