Kuyumculardan satın aldığımız 18 ayar altın ürünler, aslında altın ve bakırın bir araya getirilmesinden oluşan, bir tür hafifletilmiş malzeme olarak adlandırılabilir. İsviçre'de yapılan araştırmada ise altın ve plastik bir araya getirilerek, yine 18 ayar saflığında olan ancak daha hafif malzemeler üretildi. 

Araştırmacılar, bunu sağlayabilmek için metal alaşımlı bir malzeme yerine altın nanokristallerin ince disklerini gömdükleri bir matris oluşturmak için protein lifleri ve bir polimer lateks kullandı. Bunun bir sonucu olarak da ortaya çıkan hafif altının gözle göremediğimiz sayısız minik hava cepleri meydana geldi.

Altın nanokristallerin disklerinin gömüldüğü bir matris oluşturmak için protein lifleri ve polimer lateks kullanılarak yeni özellikler elde etmek böylece mümkün hale getirildi.Tüm bunların yanı sıra değiştirilmiş altın birçok görünmez hava cebi içermesi sebebiyle daha hafif hale getirilebiliyor.