Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY, iş dünyasının siber  güvenlik tehdit ve saldırılarına karşı yaptığı hazırlık ve yatırımları  inceleyen Küresel Bilgi Güvenliği 2021 Araştırması'nın (Global
Information Security Survey - GISS) sonuçlarını açıkladı. Dünya  genelinden 1.000'i aşkın şirketin üst düzey yöneticisi ile yapılan  anket sonucu oluşturulan araştırma  finansal hizmetler, tüketici  ürünleri ve perakende, sağlık ve yaşam bilimleri, enerji, teknoloji,  medya, eğlence ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren  şirketlere ilişkin bulgular içeriyor. Araştırmaya göre  Covid-19  pandemisinin bir sonucu olarak hızlı şekilde geçilen yeni çalışma  modelleri, yetersiz yatırım yapılan siber güvenlik sistemleri  dolayısıyla, şirketleri sayısı gittikçe artan ve daha karmaşık hale  gelen siber saldırılar karşısında savunmasız hale getiriyor.

Siber güvenlik liderleri hiç olmadığı kadar endişeli

Araştırmaya katılan siber güvenlik liderlerinin yarısından fazlası (%56) şirketlerinin uzaktan ve esnek çalışmaya ilişkin yeni  gereksinimleri yerine getirebilmek için siber güvenlik süreçlerinden  bir kısmını göz ardı ettiklerini ifade ediyor. Bununla birlikte  yöneticilerin %43'ü şirketlerinin siber tehditleri yönetme kabiliyeti  ile ilgili hiç olmadığı kadar endişe duyduklarını dile getiriyor. %77'si ise fidye yazılım gibi siber saldırıların sayısında geçen 12  aylık dönemde artış gözlemlediklerini söylüyor.

Acil aksiyon alınmalı

"Şirketlerin geçtiğimiz yıl benimsemek zorunda kaldığı değişim hızının  bedeli büyük oldu" diyen EY Türkiye Danışmanlık Bölümü Ortağı ve Siber Güvenlik Hizmetleri Lideri Ümit Yalçın Şen araştırma sonuçları ile  ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu: "Ayakta kalmak için hızlı  bir dönüşüm ihtiyacının doğması ile siber güvenlik ihmal edildi. Siber  güvenlik açıkları kapatılmadan yeni çalışma modellerine geçilmesi,  hele ki pek çok şirketin bu yeni uygulamaları pandemi sonrası dönemde  kalıcı hale getireceği göz önünde bulundurulduğunda, çok önemli  riskler yaratıyor. Son dönemdeki fidye yazılım olayları acil aksiyon  alınmasının zorunlu olduğunu gösteriyor."

Siber güvenlik bütçeleri ihtiyaçla uyumlu değil

Araştırmaya göre  siber güvenlik tehditlerinin artmasına rağmen siber  güvenlik bütçeleri genel BT harcamalarına kıyasla düşük kalıyor. Araştırmaya dâhil şirketler geçen mali yılda ortalama 11 milyar dolar  gelir elde etmelerine karşın, siber güvenliğe yalnızca 5,8 milyon  dolar harcama yapıldı.

Siber güvenlik stratejik yatırımlara yeterine dâhil edilmiyor

Yöneticilerin %39'u siber güvenlik bütçesinin geçen 12 aylık dönemde  ortaya çıkan yeni zorlukları yönetmek için gerekli olan miktarın  altında olduğunu belirtiyor. Yine %39'u siber güvenlik harcamalarının, BT tedarik zinciri dönüşümü gibi stratejik yatırımlara yeterince dâhil  edilmediğini ifade ediyor. %36'sı da şirketlerinin, siber güvenlik  savunmasına yeterli yatırım yapılması halinde önlenebilecek, büyük bir  siber saldırıya uğramasının an meselesi olduğunu düşünüyor.

Kurum içinde birimler arası ilişkiler güçlendirilmeli

Araştırma sonuçları kurum içinde siber güvenlik liderleri ile diğer  fonksiyonlar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğine işaret  ediyor. Siber güvenlik liderlerinin %41'i pazarlama fonksiyonu ile  olan ilişkilerini negatif, %28'i şirket sahipleri olan ilişkilerini de  zayıf olarak tanımlıyor. 2020 yılı araştırma sonuçları  yöneticilerin %36'sının olası yeni iş inisiyatiflerinin planlanma aşamasında siber  güvenlik ekiplerine danışılacağına dair güven duyduğunu gösteriyordu,  bu oran 2021 yılında %19'a düştü.