Vadide ilk test ve teknoloji geliştirme çalışmalarına başlandı. Test şebeke altyapısından üniversiteler, araştırma merkezleri, şirketler ve girişimci teknoloji firmaları, 5G ve Ötesi’ne ilişkin uygulama ve teknolojileri test ederek katma değer oluşturabilecek.
BTK'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 5G Vadisi test şebeke altyapısı kapsamında 5G için farklı aday dalga biçimlerinin kullanılabileceği fiziksel katman modellerinin, MIMO ve hüzme oluşturma (beamforming) modellerinin geliştirilmesine, 5G Yeni Radyo (New Radio) ile ilgili kavram, tasarım ve test/doğrulama çalışmalarının yapılabilmesine, 3.5 GHz hava arayüz çalışmalarına, ve C-V2X ile ilgili çalışmaların yanı sıra mMTC ile ilgili dalgaşekli tasarımı gibi, özellikle fiziksel katmana yönelik Ar-Ge
faaliyetlerinde kullanılacak ölçüm cihazları, Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen 4G çekirdek şebekeleri ve 4G baz istasyonunun yanı sıra 5G şebekesine dönüşümü sağlayacak test altyapılarında yazılım tabanlı şebekeler ile sanal şebeke fonksiyonları, M2M ve IoT çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla sensörlerden alınan verilerin işlenmesine ve raporlanmasına olanak sağlayan IoT platformu
ve Uçtan uca 5G şebekesi, teknoloji geliştiricileri tarafından dünyayla eş zamanlı bir 5G ve Ötesi seviyesine ulaşmak üzere test-denemeler için kullanılıyor.
5G Vadisi test şebeke altyapısında ilk aşamada Ulak Haberleşme A.Ş., Spark Ölçüm Teknolojileri A.Ş., Hacettepe Üniversitesi ve Koç Üniversitesi tarafından 5.9 GHz C-V2X kanal ölçüm projesinin
geliştirilmesi hedefleniyor.

5G Vadisi Açık Test Sahası halen, tüm teknoloji geliştiriciler vearaştırmacılardan Türkiye’yi ileriye taşıyacak konularda başvuruları bekliyor.