Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen ve dünyada yapay zekâya yönelik ilk kapsamlı kuralları getirecek "Yapay Zekâ Yasası" konusunda uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, Avrupa ülkelerinde kullanılacak yapay zekâ sistemlerinin güvenli olması, temel haklara ve Birlik değerlerine saygılı göstermesi gerekecek.

Yapay zekâ sistemleri topluma zarar verme ihtimaline göre "risk temelli" bir yaklaşımla düzenlenecek.

Yüksek riskli yapay zekâ sistemlerine daha katı kurallar getirilecek. Yapay zekâyı basit yazılım sistemlerinden ayıracak açık kriterler belirlenecek.

Yapay zekânın, hiçbir durumda üye ülkelerin ulusal güvenlik konusundaki yeterliliklerini veya bu alanda görevlendirilen herhangi bir kuruluşu etkilememesi sağlanacak.

Yapay zekâ kanunu, yalnızca askeri veya savunma amaçlı kullanılan sistemler için geçerli olmayacak.

Sınırlı risk sunan yapay zekâ sistemleri, kullanıcıların bilinçli kararlar alabilmesi için içeriğin yapay zekâ tarafından oluşturulduğunu açık biçimde bildirecek. Bu sistemler, hafif şeffaflık yükümlülüklerine tabi tutulacak.

Çeşitli yüksek riskli yapay zekâ sistemlerine izin verilecek. Ancak yüksek riskli yapay zekâ sistemlerinin AB pazarına erişimi bir dizi kural ve yükümlülüğe tabi olacak.

Yapay zekânın bazı kullanımlarındaki risk kabul edilemez olarak değerlendirilecek ve bu sistemler AB'de yasaklanacak.

Bilişsel davranış manipülasyonu, yüz görüntülerinin internetten veya kapalı kamera sistem görüntülerinden hedefsiz alınması, iş yerinde ve eğitim kurumlarında duygu tanıma, sosyal puanlama, cinsel yönelim veya dini inançlar gibi hassas verileri çıkarmak için biyometrik sınıflandırma yapılması yasak kapsamına girecek.

Kolluk kuvvetleri faaliyetlerinde yapay zekâyı kullanabilecek. Kolluk kuvvetleri, acil durum prosedürü ile normalde uygunluk değerlendirme prosedürünü geçemeyen yüksek riskli bir yapay zekâ aracını devreye sokabilecek.

Emniyet birimleri istisnai ve gerekli durumlarda, kamuya açık alanlarda gerçek zamanlı uzaktan biyometrik tanımlama sistemlerini izin alarak kullanabilecek.

Bu tür yapay zekâ sistemleri kullanımı terör saldırıları, mevcut veya öngörülebilir tehditlerin önlenmesi ve en ciddi suçlardan şüphelenilen kişilerin aranması gibi durumlarla sınırlı olacak.

Bununla birlikte, yapay zekâ sistemlerinin olası suiistimallerine karşı temel hakların yeterince korunmasını sağlamak için özel bir mekanizma uygulamaya konulacak.

Video, metin, görüntü oluşturma, başka dilde konuşma, hesaplama veya bilgisayar kodu yazma gibi çok çeşitli farklı görevleri yerine getirebilen büyük sistemlere özel kurallar getirilecek. Söz konusu genel amaçlı yapay zekâ sistemlerinin piyasaya sürülmeden önce çeşitli şeffaflık yükümlülüklere uyması sağlanacak.

Yapay Zekâ Ofisi kuruluyor

AB Komisyonu bünyesinde, gelişmiş yapay zekâ modellerini denetlemek, standartların ve test uygulamalarını geliştirmeye katkıda bulunmak ve bütün üye ülkelerde ortak kuralları uygulamakla görevli bir "Yapay Zekâ Ofisi" kurulacak.

Bağımsız uzmanlardan oluşan bilimsel bir panel, Yapay Zekâ Ofisine tavsiyelerde bulunacak.Üye ülkelerin temsilcilerinden oluşacak olan Yapay Zekâ Kurulu, Komisyon için bir koordinasyon platformu ve danışma organı olarak çalışacak.

Yapay zekâ kanununun ihlaline ilişkin para cezaları, suçu işleyen şirketin bir önceki mali yıldaki küresel yıllık cirosunun yüzdesine veya önceden belirlenen miktarlara göre yüksek olan baz alınarak hesaplanacak.

Yasaklı yapay zekâ uygulamalarının ihlali durumunda şirket cirosunun yüzde 7'si veya 35 milyon euro, yükümlülüklere uymama durumunda cirosunun yüzde 3'ü veya 15 milyon euro, hatalı veri paylaşılması durumunda da cirosunun yüzde 1,5'i veya 7,5 milyon euro para cezası kesilecek. Ceza kesilirken şirkete maliyeti yüksek olan değer kullanılacak.

AB ülkeleri ve AP tarafından resmen onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek yasanın uygulamasına resmi onayın 2 yıl sonrasında başlanacak.

AB Komisyonu 2 yıl önce yapay zekâ konusunda yeni kurallar çerçevesini içeren ilk yasal düzenleme teklifini hazırlayıp üye ülkelere ve AP'ye sunmuştu.

Bu teklif, yapay zekâ sistemlerinin kullanımında birtakım sınırlama ve şeffaflık kuralları getiriyordu. Komisyonun yasa teklifinde, yapay zekâ sistemleri kabul edilemez risk, yüksek risk, sınırlı risk ve minimum risk olmak üzere 4 ana gruba ayrılıyordu.

Yeni yasa ile birlikte Google'ın yapay zekâ modeli Gemini ve ChatGPT gibi çeşitli yapay zekâ teknolojilerinin yeni kurallara uyması gerekecek.

Google, yeni yapay zeka harikası Gemini’yi tanıttı!

 

OpenAl, CEO’sunu neden kovdu? Musk’tan yapay zeka uyarısı!

 

Musk, yapay zeka şirketi xAI'ın ilk teknolojisini yarın piyasaya sürecek

 

Dünyaca ünlü yıldız yapay zekaya dava açtı

 

'SAP', yapay zeka devrimi ile iş dünyasına yön veriyor!