WhatsApp’ın 2021 yılının başında yenilemek için harekete geçtiği ancak gelen tepkiler üzerine geri adım attığı gizlilik ilkeleri ile ilgili olarak Rekabet Kurumu ile Facebook arasında yaşanan adli süreçte karar açıklandı. Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında 11 Ocak 2021 başlattığı resen soruşturma kapsamında aldığı geçici tedbir uygulanmasına karar vermişti.

 WhatsApp’ın Gizlilik İlkeleri’nde yapılan ve kullanıcıların bilgilerini, Facebook’un diğer şirketlerinin reklam ve pazarlama alanına açan değişiklik adımı ile ilgili olarak başlatılan soruşturmada Kurul, Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi şeklinde geçici tedbir alınması istemişti.
Facebook ise bu Rekabet Kurulu kararının iptal edilmesi talebiyle dava açmıştı. Facebook, Kurul kararının dayanağı olan geçici tedbirin hukuki gerekçelerle karşılanmadığı, aşırı bilgi toplama ve paylaşma iddiasının gerçeği yansıtmadığı, veri güncellemesinin 2016 tarihinden itibaren yapıldığı yeni bir durum olmadığı, tesis edilen işlemin hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu ileri sürerek, söz konusu kararın iptal edilmesini istemişti.

Facebook ve WhatsApp’ın davacı, Rekabet Kurumu Başkanlığı’nın ise davalı olduğu söz konusu dava ilgili olarak Ankara 4. İdare Mahkemesi, Rekabet Kurulunun 11.01.2021 tarih ve 21-02/25-10 sayılı kararı ile “Facebook'un Türkiye’de WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook'un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi” şeklinde 4054 Sayılı Kanunun 9. Maddesi uyarınca vermiş olduğu geçici tedbir kararının iptali istemiyle Facebook Inc, Facebook Ireland Limited ve Whatspp LLC tarafından açılan davanın reddine karar verdi.

'TELAFİSİ OLMAYAN DURUM ORTAYA ÇIKABİLİR'

Mahkeme tarafından, WhatsApp kullanıcılarının Facebook tarafından sunulan koşulları kabul etmeleri halinde diğer grup şirketlerinin verileri eline geçirerek bunu kullanmaya başlayacağının açık olması, yürütülecek soruşturma sonucunda Facebook’un söz konusu davranışına son verilmesine karar verilmesi halinde, bu verilerin tekrar geriye alınması ve kullanılmasından kişisel verilerin korunması hilafına olabileceği, bu haliyle telafisi mümkün olmayan bir durumun ortaya çıkabileceği, hâlihazırda Facebook tarafından WhatsApp kullanıcılarının bir kısmına 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren verinin başka hizmetler için kullanılacağına dair bilgilendirmenin yapıldığı ve kullanıcıların bir kısmının bu koşullara onay vermiş olması olasılığı göz önünde bulundurulduğunda, halihazırda Facebook ve ilgili diğer şirketlerinin pazar güçleri ve pazarın yapısına ilişkin yapılan analizler sonucunda söz konusu uygulamaların soruşturma neticesinde alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalini haiz olduğu, söz konusu şirketler hakkında ana soruşturmanın halen devam etmesi ve neticelendiğinde bu konuda yeniden karar alınabileceğinin de göz önüne alındığında; Türkiye’de koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu bildirmesi biçiminde geçici tedbir kararı alınmasında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

NASA için geliştirildi: Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!

 

Yakın gözlüğüne alternatif göz damlası

 

James Webb uzay teleskobunda Türk profesör detayı!